Quy chế quản trị của Hanhud

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  0
 • File Size
  4.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  August 5, 2011
 • Last Updated
  March 28, 2023

Quy chế quản trị của Hanhud

Tài liệu này bao gồm:

Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội (Công ty),

Quy chế hoạt động giữa công ty mẹ là công ty cổ phần và các công ty con, công ty liên kết,

Quy chế hoạt động các phòng quản lý.

File Name: hanhud.vn_quychequantri.pdf