Báo cáo tài chính hợp nhất Hanhud 2010 đã được kiểm toán

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  0
 • File Size
  4.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  August 5, 2011
 • Last Updated
  March 28, 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Hanhud 2010 đã được kiểm toán

File Name: hanhud.vn_baocaohopnhathandhudnam2010.pdf
Date: 05. Tháng 8 2011
Description:
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo
cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và các Thuyết minh
Báo cáo tài chính hợp nhất chủ yếu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập ngày 05/04/2011 của
Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (gọi tắt là “Công ty”) từ trang 05 đến
trang 25 kèm theo.