Lịch sử hình thành & Phát triển

  • Home
  • Lịch sử hình thành & Phát triển

Quá trình xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội – HANHUD sau 30 năm thành lập.
Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội tiền thân là Công ty Kinh doanh Phát triển Nhà Thanh Trì được thành lập ngày 03/04/1993 theo
quyết định số 1389 QĐ/UB của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Xí nghiệp Gạch Thanh Trì; Xí nghiệp Xây dựng Thanh Trì và Công ty
Kinh doanh Phát triển Nhà Thanh Trì. 

Với Vốn Điều lệ: 673.000.000 đồng. 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Kinh doanh nhà; Xây dựng nhà ở; Sản xuất gạch ngói.

Ngày đầu thành lập, Công ty chưa thích nghi được với cơ chế mới, chưa tìm được hướng đi thích hợp, môi trường cạnh tranh gay gắt nên mọi hoạt động đều mới mẻ và gặp nhiều khó khăn.

Nhiệm vụ SXKD lúc này chủ yếu là nhận thầu các công trình xây lắp nhỏ lẻ, sản xuất gạch xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng và thực hiện một dự án
phát triển nhà ở tại xã Thanh Liệt. Giá trị sản lượng hàng năm chỉ từ 4 đến 10 tỷ đồng. Mô hình tổ chức ở giai đoạn này là Công ty, các Đội Xây lắp và sản xuất gạch trực thuộc.

CHÚNG TÔI TỰ HÀO

Hanhud - 30 năm xây dựng và phát triển

Trong điều kiện vừa phải sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, tăng cường các nguồn lực, vừa phải xây dựng cơ chế, triển khai SXKD, xây dựng thương hiệu nhưng nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện Thanh trì, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các Sở, Ban, Ngành Thành phố cùng sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNVLĐ, Công ty đã khắc phục mọi khó khăn ổn định sản xuất.

Việc đổi mới cơ chế, sắp xếp hợp nhất lại các doanh nghiệp của Thành phố theo Nghị quyết Trung ương kịp thời, đúng lúc là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đối với doanh nghiệp. Tháng 09/1999 Công ty KDPT Nhà Thanh Trì chính thức trở thành thành viên của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội và được đổi tên thành Công ty Kinh doanh Phát triển Nhà Hà Nội theo Quyết định số 2168 QĐ/UB ngày 18/04/2001 của UBND Thành phố, với các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu:
• Đầu tư, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư.
• Kinh doanh nhà đất, vật liệu xây dựng.
• Kinh doanh thương mại.
• Cho thuê nhà, văn phòng.
• Xây lắp nội, ngoại thất.

Từ đây sự chuyển mình và nhận thức đã rõ nét hơn, Công ty đã tự khẳng định được mình, sẵn sàng gánh vác và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn,
phức tạp mà Tổng Công ty giao. Bên cạnh lĩnh vực xây lắp truyền thống, Công ty tập trung phát triển các khu Đô thị mới có quy mô, tạo ra sự đột phá trong sản xuất kinh doanh, tạo quỹ việc làm ổn định, lâu dài như: Dự án Đại Kim – Định Công; Dự án Mỹ Đình; Dự án Mễ Trì…

Do sản xuất kinh doanh phát triển vượt bậc, nên doanh thu, giá trị sản lượng luôn đạt từ 40 tỷ đến 100 tỷ đồng/năm. Doanh nghiệp từ xếp hạng IV lúc mới thành lập đã được nâng lên doanh nghiệp hạng I phù hợp với sự phát triển chung của Tổng Công ty và Công ty.

Để đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty về đổi mới mô hình tổ chức, Công ty đã sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình: Công ty – Các Phòng, Ban Quản lý chức năng và các Xí nghiệp trực thuộc.

Thực hiện sự đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa IX, Công ty Kinh doanh Phát triển Nhà Hà Nội đã tiến hành triển khai thành công việc cổ phần hóa doanh nghiệp của Công ty theo Quyết định số 2761/QĐ-UB ngày 06/05/2004 UBND Thành phố Hà Nội và chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội theo Quyết định số 796QĐ/TCT ngày 01/06/2005 của HĐQT Tổng Công ty.

Ngày 02/08/2005 Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Với Vốn Điều lệ ban đầu là 21 tỷ đồng, hiện nay là 51 tỷ đồng
và Nhà nước giữ cổ phần chi phối 51%. Đây là một dấu ấn đánh dấu sự chuyển mình và trưởng thành của Công ty. Công ty phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Hoạt động SXKD của Công ty đã có những bước phát triển mạnh phù hợp với sự phát triển của thị trường.

Về đầu tư phát triển dự án nhà ở đô thị bên cạnh địa bàn truyền thống Hà Nội như: Dự án Khu Đô thị mới Cầu Bươu; Dự án Khu nhà ở Cán bộ chiến sỹ Công An Huyện Thanh trì, Công ty phát triển xuống Hải Phòng như: Dự án Khu nhà ở Anh Dũng VI Hải Phòng; Dự án Cửa Bèo…

Trong lĩnh vực xây lắp Công ty cũng mở rộng địa bàn ra cả nước như: Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long; Trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh Thái Nguyên; Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên… Trong thời gian này, giá trị sản lượng, doanh thu hàng năm đạt từ 200 đến 300 tỷ đồng.

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, năm 2008, Công ty tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty sang mô hình Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết, phù hợp với quy luật phát triển của thị trường. Hiện nay bên cạnh Công ty mẹ với 5 Phòng Quản lý chức năng, 4 Ban Quản lý Dự án. Đã thành lập 3 Công ty con và 7 Công ty liên kết.