Ban lãnh đạo Hanhud dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Năm 1981, Khu di tích ATK Định Hóa được xếp hạng Di tích Quốc gia. ATK Định Hóa là tâm điểm của quần thể di tích lịch sử chiến tranh nhân dân có “một không hai” của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX; là căn cứ địa cách mạng của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ cùng các cơ quan đầu não của cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 huyện Định Hóa cùng với Đại Từ, Phú Lương (Thái Nguyên) và huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn), huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn (Tuyên Quang) trở thành An toàn khu (ATK) của Trung ương, trong căn cứ địa Việt Bắc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lập đại bản doanh lãnh đạo kháng chiến, Bác cùng bộ phận bảo vệ, giúp việc sống với bà con dân tộc Tày, Nùng ở xóm Nà Lọm, Tỉn Keo, và bà con dân tộc Dao bản Khuôn Tát… Được đồng bào các dân tộc nơi đây chở che và bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Đồng bào các dân tộc 24 xã thị trấn ATK Định Hóa đã “Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng”, chở che, bảo vệ an toàn tuyệt mật cho Bác cùng các đồng chí Trung ương Đảng, Chính phủ, như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà & Đô thị Hà Nội đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên ngày 22 tháng 2 năm 2024.

Tại Nhà tưởng niệm Bác trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác về những kết quả Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà & Đô thị Hà Nội đạt được trong năm 2023.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã dành phút mặc niệm, nguyện hứa với Bác: Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà & Đô thị Hà Nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra năm 2024.