Trạm trộn bê tông thương phẩm – Hanhud8

Trạm trộn bê tông thương phẩm công suất 90m3/h cung cấp cho các công trình khu vực...

Xem thêm