Báo cáo tình hình quản trị công ty Hanhud 6 tháng đầu năm 2012

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  0
 • File Size
  4.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  July 28, 2012
 • Last Updated
  March 28, 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty Hanhud 6 tháng đầu năm 2012

Xin mời Quý vị tải Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2012

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà nội.
Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tứ hiệp (đường Tứ hiệp) – Thanh trì- Hà nội.
Điện thoại: 04 3861 4141           Fax: 04 3861 7522         Email: hanhud@vitettel.vn
Vốn điều lệ: 50.207.500.000 VND

File Name: Hanhud_Baocaotinhhinhquantricongty_6thangdau2012.pdf
Date: 28. Tháng 7 2012