Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2011

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  0
 • File Size
  4.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  May 14, 2012
 • Last Updated
  March 28, 2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2011

File Name: hanhud.vn_BCTChanhud2011.pdf
Date: 14. Tháng 5 2012
Description:
BÁO CÁO CỦA  BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (gọi tắt là “Công ty”) được cổ phần hóa từ Công ty Kinh doanh Phát triển Nhà Hà Nội theo Quyết định số 756/QĐ-UB ngày 03/02/2005 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103008290, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 6 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai (02) ngày 02 tháng 5 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 16 tháng 7 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Tên giao dịch: Hanoi House Trading and Urban Development Joint Stock Company.
Tên viết tắt:   HANDHUD
Trụ sở chính:  Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.