Rạp Công nhân – Số 42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội