Dự án khu nhà ở xã Mỹ Đình – Hà Nội

  • Home
  • Dự án khu nhà ở xã Mỹ Đình – Hà Nội
  • Dự án Dự án khu nhà ở xã Mỹ Đình - Hà Nội
  • Loại dự án Dự án
  • Chủ đầu tư Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội

Thông tin dự án

Dự án có chủ đầu tư là: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI