Dự án CT4 Mễ Trì – Hà Nội

  • Home
  • Dự án CT4 Mễ Trì – Hà Nội
  • Dự án Dự án CT4 Mễ Trì - Hà Nội
  • Loại dự án Dự án
  • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

Thông tin dự án