Dự án khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thanh Trì

  • Home
  • Dự án khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thanh Trì
  • Tên dự án Dự án khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thanh Trì
  • Loại dự án Dự án
  • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

Thông tin dự án

Dự án khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thanh Trì

Chi tiết dự án

 Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội làm Chủ đầu tư.