Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội & Báo cáo kết quả 2019, Kế hoạch 2020

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  7
 • File Size
  12.91 MB
 • File Count
  1
 • Create Date
  May 18, 2020
 • Last Updated
  March 28, 2023

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội & Báo cáo kết quả 2019, Kế hoạch 2020

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội & Báo cáo kết quả 2019, Kế hoạch 2020

Nội dung tài liệu gồm có:

 • Tờ trình bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Dự thảo)
 • Tờ trình về việc Đề nghị chỉ định đơn vị kiểm toán năm 2020 (Dự thảo)
 • Tờ trình về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2019 (Dự thảo)Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 (Dự thảo)
 • Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 • Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020