Thông báo Hanhud phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2011

[featured_image]

hanhud.vn_bancaobach.pdf

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  0
 • File Size
  4.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  September 6, 2011
 • Last Updated
  March 28, 2023

Thông báo Hanhud phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Xã Tứ Hiệp – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 861 4141    Fax: (84-4) 3 861 7522

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 92/GCN-UBCK

do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2011)

1- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

2- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tứ Hiệp – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội

3- Số điện thoại: (84-4) 3 861 4141

4- Số Fax: (84-4) 3 861 7522

5- Cổ phiếu chào bán:

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cp

– Số lượng đăng ký chào bán: 1.434.500 cổ phiếu (một triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn năm trăm cổ phiếu)

6- Đối tượng chào bán: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

7- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2,5:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 2,5 cổ phần cũ được mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

(Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 123 cổ phần sẽ được mua thêm: (123/2,5) x 1 = 49,2 cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được mua 49 cổ phần)

8- Giá chào bán: 10.000 đồng/cp

9- Khối lượng vốn cần huy động: 14.345.000.000 đồng (mười bốn tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

10- Mục đích huy động vốn:  huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

11- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 23/09/2011

12- Thời hạn nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 10/10/2011 đến ngày 11/11/2011

13- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Tứ Hiệp- Thanh Trì – Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3861 4141 – Fax: (84-4) 3861 7522

Website: www.hanhud.vn

14- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Số TK: 01200100128888

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Đông Nam Á – Seabank Kim Liên

15- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trân trọng thông báo!

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 92/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2011.