Thông tin về đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  0
 • File Size
  4.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  June 4, 2014
 • Last Updated
  March 28, 2023

Thông tin về đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Nội dung của bộ tài liệu, gồm có:

“Thông tin về đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội”
1. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội năm 2012
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội năm 2013
3. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội QI/2014
4. Bản cáo bạch Handico – Hanhud 2014
5. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội năm 2012
6. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội năm 2013
7. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội QI/2014
8. Các Quyết định Phê duyệt thoái vốn, giá khởi điểm (số 8954; 2759; 114, 19, sổ cổ đông của TCty)
9. Công bố thông tin đăng báo
10. Đơn đăng ký đấu giá
11. GCN Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.
12. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.
13. Quy chế đấu giá của Handico

hanhud.vn_2014_daugiacophan.zip