Danh mục hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần KDPT Nhà và đô thị Hà Nội

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  9
 • File Size
  13.21 MB
 • File Count
  1
 • Create Date
  April 11, 2021
 • Last Updated
  March 28, 2023

Danh mục hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần KDPT Nhà và đô thị Hà Nội

Danh mục hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần KDPT Nhà và đô thị Hà Nội

(Hồ sơ gửi cổ đông tham dự Đại hội ngày 23/4/2021)

 

1. Giấy mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

2. Thông báo về việc tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông

4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

7. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2020

8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

9. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2020

10. Tờ trình đề nghị chỉ định đơn vị kiểm toán năm 2021

11. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.