Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

Địa điểm xây dựng: Phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Quy mô dự án: 171.342m2.

Vị trí địa lý
– Phía Tây Bắc giáp đường liên khu vực B = 35m.
– Phía Tây Nam giáp đường 355.
– Phía Đông Bắc giáp khu nhà ở Anh Dũng V.
– Phía Đông Nam giáp khu nhà ở thôn Phấn Dũng

Mục tiêu dự án
– Hoàn thiện quy hoạch chi tiết của Thành phố Hải Phòng dọc trục đường 353.
– Phát triển đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của dân cư trong vùng.
– Góp phần hoàn thiện bộ mặt đô thị Thành phố và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực Anh Dũng, Dương Kinh nói riêng.
– Tạo nguồn kích cầu về đô thị và tạo quỹ việc làm cho nhiều lao động địa phương.
– Khai thác hết tiềm năng sử dụng của quỹ đất hiện có tăng nguồn thu cho Ngân sách Thành phố.

Thống kê lô đất và diện tích đất trong dự án