Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  6
 • File Size
  3.01 MB
 • File Count
  1
 • Create Date
  April 4, 2022
 • Last Updated
  March 28, 2023

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022

Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thời gian: 08h00, Thứ ba, ngày 26/04/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (Địa chỉ: Số 99, Đường Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội)

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau

– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

– Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

– Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2021.

– Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

– Báo cáo về việc không thực hiện chỉ trả cổ tức năm 2021.

– Tờ trình chỉ định đơn vị kiểm toán năm 2022.

– Các nội dung quan trọng khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.