Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội Nhiệm kỳ V (2024-2029)

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  105
 • File Size
  3.98 MB
 • File Count
  1
 • Create Date
  March 11, 2024
 • Last Updated
  March 11, 2024

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội Nhiệm kỳ V (2024-2029)

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội Nhiệm kỳ V (2024-2029)

Nội dung thông báo bao gồm
I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)
III. Lựa chọn các ứng viên
IV. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử.