Tài liệu dự thảo thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  8
 • File Size
  4.47 MB
 • File Count
  1
 • Create Date
  May 20, 2019
 • Last Updated
  March 28, 2023

Tài liệu dự thảo thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tài liệu dự thảo thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 • Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018
 • Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
 • Báo cáo SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 –
 • Tờ chỉ định kiểm toán năm 2019
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018