Quan hệ cổ đông

 

Tài liệu này bao gồm:

Quy chế quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội (Công ty),

Quy chế hoạt động giữa công ty mẹ là công ty cổ phần và các công ty con, công ty liên kết,

Quy chế hoạt động các phòng quản lý.

Xin mời Quý vị tải Quy chế quản trị của Hanhud

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Xã Tứ Hiệp – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 861 4141    Fax: (84-4) 3 861 7522

 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 92/GCN-UBCK

do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2011)

 

 

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và các Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất chủ yếu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập ngày 05/04/2011 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (gọi tắt là “Công ty”) từ trang 05 đến trang 25 kèm theo.

Xin mời Quý vị tải Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010

 

Trang 5 trong tổng số 5 trang.

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>
You are here:   Trang chủ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đang trực tuyến

Hiện có 68 khách Trực tuyến

Liên kết nhanh

Tìm kiếm