Quan hệ cổ đông

Xin vui lòng tải Nghị quyết Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh phát triển Nhà và đô thị Hà Nội tại đây

 

Xin vui lòng tải Biên bản Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh phát triển Nhà và đô thị Hà Nội tại đây

 

Xin vui lòng tải Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019 của Công ty cổ phần kinh doanh phát triển Nhà và đô thị Hà Nội tại đây

 

 

 

 

Xin vui lòng tải Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019 của Công ty cổ phần kinh doanh phát triển Nhà và đô thị Hà Nội tại đây

 

 

 

 

Xin mời Quý vị tải tài liệu tại đây

 

Nội dung tài liệu gồm có:

  • Tờ trình bổ sung, sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Dự thảo)
  • Tờ trình về việc Đề nghị chỉ định đơn vị kiểm toán năm 2020 (Dự thảo)
  • Tờ trình về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2019 (Dự thảo)Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 (Dự thảo)
  • Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)
  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
  • Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 

Trang 1 trong tổng số 7 trang.

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>
You are here:   Trang chủ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đang trực tuyến

Hiện có 45 khách Trực tuyến

Liên kết nhanh

Tìm kiếm