Đăng ngày: Chủ nhật, 22 Tháng 12 2013 20:01

CTCP KDPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014)

Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014.

 

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

- Trụ sở chính: Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 38614141

- Fax: (84-4) 38617522

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 23/12/2013

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Mục đích chốt danh sách cổ đông

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới và lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

-  Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội: www.hanhud.vn

Các Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi thư mời trực tiếp.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY CƯƠNG

You are here:   Trang chủTin HanhudThông báo v/v chốt danh sách cổ đông tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đang trực tuyến

Hiện có 71 khách Trực tuyến

Liên kết nhanh

Tìm kiếm