Đăng ngày: Chủ nhật, 22 Tháng 12 2013 19:50

CTCP KDPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

THÔNG BÁO

(V/v: tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014)

Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới và lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

- Thời gian họp: Dự kiến 8h ngày 08/01/2014

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội - Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

- Thành phần dự họp: toàn thể các cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp: 16h00 ngày 23/12/2013

- Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội: www.hanhud.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM DUY CƯƠNG

You are here:   Trang chủTin HanhudThông báo: Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đang trực tuyến

Hiện có 11 khách Trực tuyến

Liên kết nhanh

Tìm kiếm