Đăng ngày: Thứ sáu, 05 Tháng 8 2011 03:53

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và các Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất chủ yếu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập ngày 05/04/2011 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (gọi tắt là “Công ty”) từ trang 05 đến trang 25 kèm theo.

Xin mời Quý vị tải Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010

You are here:   Trang chủBáo cáo tài chínhBáo cáo tài chính hợp nhất Hanhud 2010 đã được kiểm toán

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đang trực tuyến

Hiện có 10 khách Trực tuyến

Liên kết nhanh

Tìm kiếm