Đăng ngày: Chủ nhật, 11 Tháng 4 2021 08:14

Danh mục hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần KDPT Nhà và đô thị Hà Nội

(Hồ sơ gửi cổ đông tham dự Đại hội ngày 23/4/2021)

 

1. Giấy mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

2. Thông báo về việc tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông

4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

7. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2020

8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

9. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2020

10. Tờ trình đề nghị chỉ định đơn vị kiểm toán năm 2021

11. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

 

Xin vui lòng tải Danh mục hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần KDPT Nhà và đô thị Hà Nội tại đây

You are here:   Trang chủCông bố thông tinDanh mục hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần KDPT Nhà và đô thị Hà Nội

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đang trực tuyến

Hiện có 77 khách Trực tuyến

Liên kết nhanh

Tìm kiếm